Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Manifest

Częstochowa, 7 sierpnia 2015 r.

 

W związku z licznymi informacjami, prośbami o interwencję czy zapytaniami jakie regularnie otrzymujemy od Państwa, chcielibyśmy przedstawić Państwu nasz mały Manifest.

 

Nadrobienie wieloletnich zaniedbań i zaniechań Państwa polskiego i jego Instytucji to trudne wyzwanie dla naszego młodego Stowarzyszenia. Nawet w pozornie, wydawałoby się, wąskiej tematyce związanej z wojną 1939 roku i obroną regionu częstochowskiego oraz Niepodległości Ojczyzny przez 7 Dywizję Piechoty Wojska Polskiego. W rzeczywistości temat ten jest niezwykle szeroki i wielowątkowy, a spraw wołających o ratunek, przypomnienie lub wręcz wyciągnięcie z otchłani niepamięci jest mnóstwo. Ogrom zaniechań oraz ignorancji jakie przy tej okazji mamy okazję dostrzegać lub odkrywać jest porażający i drastycznie kontrastujący z innymi regionami Polski. Dlatego był to prawdopodobnie ostatni moment na podjęcie zdecydowanych działań i to na wielu płaszczyznach. Choć to w zasadzie niemożliwe, staramy się być wszędzie, a na ile nam się to udaje mogą Państwo ocenić osobiście lub choćby za pośrednictwem naszych stron internetowych czy mediów. Cieszymy się również, że nasza działalność zdobywa Państwa coraz większą sympatię i przychylność. Żołnierze 7 Dywizji Piechoty bronili w 1939 roku Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, walcząc twardo i zdecydowanie przeciwko dywizjom niemieckiego Wehrmachtu. Swoją postawą zasłużyli na największy Szacunek. Tymczasem w wielu miejscach, stan mogił czy powszechny brak pamięci o naszych polskich Bohaterach i wydarzeniach, których byli uczestnikami, jest czystym uosobieniem braku szacunku. Oczywiście są także bardzo pozytywne wyjątki. Dziękujemy zarówno tym, którzy nieustannie pamiętają o Bohaterach tych wydarzeń i tym, którzy coraz częściej przyłączają się lub występują z własną inicjatywą, dokładając własne cegiełki do budowania Pamięci o jednych z najważniejszych wydarzeń w historii Częstochowy i regionu częstochowskiego. We wrześniu 1939 roku, żołnierze 7 Dywizji Piechoty ofiarnie bronili społeczeństwa przed brutalnym niemieckim agresorem. I dlatego jako społeczeństwo winniśmy żołnierzom 7 Dywizji Piechoty Szacunek i Pamięć. Serdecznie dziękujemy wszystkim, tym którzy wspierają lub przyłączają się do naszych działań i tym, którzy choćby dopingują nas do dalszego wysiłku.

 

Naszym poczynaniom niech przyświecają piękne i ponadczasowe słowa Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza:

 

"Od mo­giły żołnie­rza nie od­chodzi się ze złamaną duszą. Nie od­chodzi się z poczu­ciem klęski i bez­nadziej­ności, ale z niez­bi­tym prze­kona­niem, że oto wy­rosła no­wa war­tość ducha, war­tość nie mo­ja, nie two­ja, ale nas wszys­tkich - war­tość na­leżąca do całego Narodu. Trze­ba, aby pa­mięć o nich wie­cznie trwała i żyła. W naszych szkołach dzieci powin­ny poz­na­wać naz­wiska po­ległych swej gmi­ny czy mias­ta. To po­win­no wchodzić w prog­ram nauki i być pier­wszą nauką o Pol­sce..."

 

W imieniu Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa im. por. Arkadiusza Ordyńskiego,

 

Adam Kurus

 

Prezes Zarządu


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0