Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

18.04.2013 "Nowe" groby i pierwsze działania
18.04.2013

W ostatnich dniach, na cmentarzach Kule i Św. Rocha, udało się zlokalizować kolejne groby żołnierskie z lat 1918 - 1939. Nowe lokalizacje, to w większości groby rodzinne, a co za tym idzie w całkiem dobrym stanie zachowania i utrzymania. Nie mniej postaramy się je regularnie odwiedzać. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że cmentarze Kule, Św. Rocha i Raków-Błeszno, kryją jeszcze niejedno miejsce pochówku żołnierzy Wojska Polskiego. Nasza lista zlokalizowanych nagrobków w Częstochowie przekroczyła już dawno setkę. Na chwilę obecną mamy ok. 65 nazwisk żołnierzy poległych w 1939 roku, ok. 30 nazwisk żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej lub zmarłych w okresie międzywojennym oraz kilkanaście nazwisk powstańców styczniowych i kilkunastu powstańców śląskich. Obecnie jesteśmy w trakcie próby lokalizacji kolejnych kilku-kilkunastu miejsc pochówków żołnierzy 7 DP poległych 2 i 3 września 1939 roku w obronie Częstochowy. Spoczywają oni pod bezimiennymi krzyżami, we wspólnych kwaterach razem z ofiarami  "Krwawego poniedziałku".

 

Korzystając z dobrej pogody, rozpoczęliśmy też mozolną pracę odświeżenia napisów na kolejnych polskich nagrobkach żołnierskich, w tym na płytach z nazwiskami żołnierzy 7 DP poległych w 1939 roku (co jest zadaniem najtrudniejszym). Nowe, zlokalizowane groby to:

a) cmentarz Kule:

- Jan Konkiel, na zdjęciu nagrobnym w mundurze starszego strzelca 74 gpp, zamordowany przez Niemców 03.03.1944 roku,

- Czesław Chądzyński, na zdjęciu nagrobnym w mundurze podporucznika 27 pp, zamordowany przez Niemców w Oświęcimiu 05.11.1941 roku,

- Stanisław Brzeziński, na zdjęciu w mundurze, prawdopodobnie w barwach artylerii lekkiej, zamordowany przez Rosjan w Katyniu.

b) cmentarz Św. Rocha:

- Józef Jastrzębiec-Rudnicki, na zdjęciu w mundurze 3 pszwol, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, zm. 12.09.1935 roku,

- Jan Małczyński, ochotnik 27 pp, poległ w wieku 20 lat w trakcie walk z bolszewikami w Matczu nad Bugiem, poległ 05.09.1920 roku,

- Teodor Błasikiewicz, żołnierz III kompanii karabinów maszynowych 27 pp, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, poległ 30.11.1920 roku,

- Bronisław Krawulski, kapitan Wojska Polskiego, zginął tragicznie wraz z żoną Marią 10.01.1921 roku.

 

Adam Kurus