Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

16.05.2017 Drugie ćwiczenia z wyszkolenia piechoty
16.05.2017 Drugie ćwiczenia z wyszkolenia piechoty

Wykorzystując prawdopodobnie pierwszy od ponad miesiąca słoneczny i ciepły weekendowy dzień, na polach Grabówki i Kiedrzyna w Częstochowie, przeprowadziliśmy ćwiczenia polowe z wyszkolenia piechoty, przede wszystkim z myślą o rekrutach. Były więc podstawy musztry, podstawy postaw strzeleckich oraz indywidualnego wyszkolenia żołnierza piechoty. Wszystko to w miejscach historycznych walk 27 Pułku Piechoty w dniu 2 września 1939 roku. Główna część zajęć odbyła się przy schronie bojowym na dwa ciężkie karabiny maszynowe na "Wzgórzu Stasińskich", którym dowodził plut. pchor. Zdzisław Krajewski. Najcięższe chwile załoga schronu przeżyła popołudniu 2 września, kiedy w czasie walk Niemcom udało się trafić schron pociskiem działa piechoty bezpośrednio w strzelnicę. Na kilka minut załoga została ogłuszona i oślepiona, a ckm uszkodzony. Mimo tego, po pewnym czasie żołnierze opanowali sytuację, wymienili uszkodzony tłumik ognia i przyczynili się do odparcia natarcia oddziałów niemieckiego 101 Pułku Piechoty. Do dzisiaj, ślady tamtych wydarzeń zachowały się na ścianach schronu. Całość ćwiczeń zakończył marsz z Grabówki do Żabińca, a następnie do Kiedrzyna, gdzie mogliśmy podziwiać kolejny schron, tym razem na wzgórzu 267.