Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

09.11.2014 Pamiętaliśmy o polskich żołnierzach!
09.11.2014 Pamiętaliśmy o polskich żołnierzach!

Jak co roku, także i tym razem, nasze Stowarzyszenie podjęło szereg działań związanych z należytym przygotowaniem grobów żołnierzy Wojska Polskiego z lat 1918-1939 do dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego. Akcja pod stałym hasłem "Pamiętajmy o polskich żołnierzach", oprócz palenia symbolicznych zniczy w dniu 1 i 2 listopada, objęła także wcześniejsze uporządkowanie i udekorowanie grobów, pozostających pod naszą opieką. Z satysfakcją musimy stwierdzić, że oznakowanie grobów i stałe apele o pamięć przynoszą wymierny efekt, skutkujący coraz powszechniejszym odwiedzaniem przez nasze społeczeństwo Kwatery Wojennej na cmentarzu Kule, w tym przede wszystkim kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku. Co szczególnie godne podkreślenia, zaobserwowaliśmy także mniejsze inicjatywy różnych organizacji lub osób prywatnych, które za naszym przykładem również podjęły działania o podobnym charakterze. Równolegle do naszej corocznej akcji „Pamiętajmy o polskich żołnierzach”, na cmentarzach Kule, Św. Rocha i na Rakowie przeprowadziliśmy II kwestę na rzecz renowacji i ratowania mogił żołnierzy Wojska Polskiego z lat 1918-1939, podczas której zebraliśmy kwotę 5705 zł 50 gr. Miłym akcentem, był widok jaki ujrzeliśmy w Dzień Zaduszny przy schronie bojowym przy ul. Radomskiej obok cmentarza komunalnego – pod naszą tablicą informacyjną płonęły znicze, spontanicznie stawiane przez odwiedzających cmentarz oraz mieszkańców. Dziękujemy!