Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

13.04.2016 Międzyszkolny konkurs wiedzy o 7 Dywizji Piechoty
13.04.2016 Międzyszkolny konkurs wiedzy o 7 Dywizji Piechoty

Już w najbliższy poniedziałek, 18 kwietnia o godz. 10.00, w I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, odbędzie się współorganizowany przez nasze Stowarzyszenie, konkurs wiedzy historycznej o 7 Dywizji Piechoty w latach 1918-1939. Stanowi on jeden z etapów projektu "Częstochowa w XX-leciu międzywojennym", realizowanym w roku szkolnym 2015/2016. Nagrodą główną będzie tablet. Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs - test

wiedzy  "7 Dywizja Piechoty" skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 z Częstochowy. Test jest jednym z etapów projektu  pt."Częstochowa w XX - leciu

międzywojennym". Koordynatorami testu są : Stowarzyszenie Historyczne Reduta

Częstochowa i I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.

 

II.   CELE KONKURSU

1. Propagowanie zainteresowania historią, w tym historią Częstochowy.

2. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

3. Kształtowanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo-skutkowym

oraz analityczno-syntetycznym.

4.Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji dla uczniów.

5. Rozwijanie umiejętności pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi.

 

III.   TEMATYKA KONKURSU

Konkurs poświęcony jest powstaniu i funkcjonowaniu 7 Dywizji Piechoty w okresie

międzywojennym oraz udziałowi jednostki w walkach w  czasie kampanii

wrześniowej 1939 roku.

 

IV.   PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnictwo

 w konkursie jest w formie indywidualnej.

2. Konkurs - test wiedzy jest jednoetapowy i ma charakter pisemny.

3. Test wiedzy sprawdza i ocenia Jury.

4. Test liczy 25 pytań i można za niego uzyskać maksymalnie 25 punktów ( jedno

zadanie rozwiązane prawidłowo - 1 punkt ).

5. Jeśli w wyniku testu nie uda się wyłonić zwycięzcy, gdyż 2, 3 lub więcej

uczestników uzyska taką samą ilość punktów - Jury przewiduje dogrywkę w formie

pisemnej.

6. Niesamodzielne rozwiązywanie testu powoduje dyskwalifikację uczestnika.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły przez wysłanie

formularza zgłoszenia faksem, listem lub mailem na adres :

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                                                      

al. Jana Pawła II 126/130                                                                                                      

42 - 200 Częstochowa

8. Szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczniów.

9. Termin zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie upływa  31 marca 2016 roku.

10. Test zostanie przeprowadzony 18 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w:

I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

11. Ogłoszenie wyników testu nastąpi do 29 kwietnia 2016 roku na stronie

internetowej Zespołu Szkół Technicznych. Zwycięzcy zostaną poinformowani

mailowo.

12. Wręczenie nagród nastąpi podczas czerwcowej konferencji podsumowującej

projekt "Częstochowa w XX - leciu międzywojennym".

13. Nagrodą główną w teście jest TABLET. Przyznane będą również nagrody za

zajęcie I, II i III miejsca.

 

V.   BIBLIOGRAFIA

1. Adam Kurus, Czołgi na przedmieściach.7 Dywizja Piechoty w obronie Częstochowy 1-3 września 1939 roku, Oświęcim 2015.

2. Lech Mastalski, 7 Dywizja Piechoty w latach 1918 -1939, Częstochowa - Tarnowskie Góry 2012.

3. http://www.redutaczestochowa.pl