Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

26.08.2015 Renowacja schronu przy ul. Łódzkiej Etap II
26.08.2015 Renowacja schronu przy ul. Łódzkiej Etap II

Za nami pracowite popołudnie. Korzystając z optymalnej pogody, wykonaliśmy drugi i ostatni etap renowacji polskiego schronu obserwacyjnego z 1939 roku przy ul. Łódzkiej w Częstochowie. Przypomnijmy, że we wrześniu 1939 roku, schron stanowił punkt obserwacyjny 4 baterii 7 pal i obsadzał go ppor. rez. Wacław Keller, oficer zwiadowczy baterii. Schron nosi ślady walk, będące wynikiem ataków zarówno z ziemi jak i z powietrza. A już za kilka dni, 76-ta rocznica walk 7 Dywizji Piechoty w obronie Częstochowy i Ziemi Częstochowskiej. Pamiętamy!