Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

21.02.2016 Odkryto zaporę przeciwczołgową na ul. Św. Rocha w Częstochowie
21.02.2016 Odkryto zaporę przeciwczołgową na ul. Św. Rocha w Częstochowie

Że Częstochowa historią II wojny światowej stoi, od kilku lat przekonujemy się dość często, choćby przy okazji odkrywania kolejnych niewybuchów pocisków artyleryjskich czy bomb lotniczych. Tym razem, dzięki uprzejmości firmy Archeoprojekt z Częstochowy, która skonsultowała się z nami w sprawie identyfikacji znaleziska, jako pierwsi chcielibyśmy Państwu zaprezentować niezwykłą ciekawostkę z ostatnich dni. Podczas prac remontowych nawierzchni ul. Św. Rocha na odcinku między Rynkiem Wieluńskim a skrzyżowaniem z ul. Św. Jadwigi, odkryto betonowy fundament niemieckiej zapory przeciwczołgowej z przełomu 1944 i 1945 roku. Zapora rozciągała się w poprzek ulicy, między budynkami posesji nr 40 a 41. W fundamencie o wymiarach 2,80 x 5,50 m, odkryto 14 gniazd o wymiarach 30 x 35cm i głębokości 60cm, przeznaczonych na dwuteowniki stalowe. Zapora nachylona była w kierunku skrzyżowania z ul. Św. Jadwigi. Co ważne – w związku z tym, że fundament nie kolidował z budową nowej nawierzchni – został zachowany. Dodajmy, że w 1939 roku - mniej więcej na tej samej wysokości ul. Św. Rocha - polscy saperzy przygotowali podobną zaporę z szyn stalowych. Zdjęcia i szczegółowe dane – dzięki uprzejmości firmy Archeoprojekt, która sprawuje nadzór archeologiczny nad remontem ulicy.

 

W ślad za nami, fakt odkrycia zapory opisały także częstochowskie media:

 

http://czestochowskie24.pl/czestochowa/odkryto-zapore-przeciwczolgowa/

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,48725,19663317,zapora-przeciwpancerna-na-ul-sw-rocha.html