Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

16.06.2015 Por. Arkadiusz Ordyński i jego żołnierze przywołani na sali Sejmu RP
16.06.2015 Por. Arkadiusz Ordyński i jego żołnierze przywołani na sali Sejmu RP

Por. Arkadiusz Ordyński, plut. pchor. Marian Leszczuk, plut. pchor. Waldemar Stosik, strz. Antoni Sośniak, strz. Wacław Flis i pozostali żołnierze 6 kompanii 27 Pułku Piechoty przywołani na sali Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziejowej sprawiedliwości staje się zadość! Zapraszamy do wysłuchania, bądź przeczytania oświadczenia p. Jerzego Sądla, posła na Sejm RP, wygłoszonego 12 czerwca podczas 94. posiedzenia Sejmu RP.

 

 

Oświadczenie można także przeczytać w stenogramach z 94. posiedzenia Sejmu RP (w pliku pdf na stronach 52-53):

 

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/DF8F65CD0AA2C76CC1257E62006B3359/%24File/94_c_ksiazka.pdf