Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

12.04.2017 6-ta rocznica formalnego powstania Stowarzyszenia
12.04.2017 6-ta rocznica formalnego powstania Stowarzyszenia

Uzupełniając kolejne zaległości, przypominamy, że 23 marca przypadała okrągła 6-ta rocznica formalnego powstania naszego Stowarzyszenia, choć w rzeczywistości zostało ono powołane do życia pół roku wcześniej. Jednocześnie była to także 78-ma rocznica ogłoszenia mobilizacji alarmowej Wojska Polskiego z 23 marca 1939 roku. Został nią objęty m.in. I batalion 27 pp, który razem z II plutonem przeciwpancernym 27 pp i 1 baterią 7 pal, utworzył osłonowy Oddział Wydzielony "Truskolasy". Dowódcą OW "Truskolasy" został mianowany dowódca I batalionu 27 pp mjr Marian Szulc. Mjr Szulc był zasłużonym i wyróżniającym się oficerem pułku, przez wiele lat pełnił m.in. funkcję dowódcy Dywizyjnych Kursów Podchorążych Rezerwy Piechoty w Częstochowie. Pamiętamy!

 

O mobilizacji i działaniach bojowych OW "Truskolasy" we wrześniu 1939 roku czytaj:

 

A. Kurus, Działania Oddziału Wydzielonego „Truskolasy” 1 września 1939 roku, [w:] Częstochowa w czasie II wojny światowej. Materiały z konferencji naukowej. 8 maja 2015 roku, Sala Sesyjna Rady Miasta Częstochowy, pod red. R. Stefaniaka, R. Piotrowskiego, Częstochowa 2015.

A. Kurus, Czołgi na przedmieściach. 7 Dywizja Piechoty w obronie Częstochowy 1-3 września 1939 roku, Oświęcim 2015.

A. Kurus, 7 Dywizja Piechoty, Wielka Księga Piechoty Polskiej, T. 7, Warszawa 2016.

 

Wszystkie powyższe publikacje dostępne są w księgarniach internetowych oraz na portalach aukcyjnych, a także w Antykwarni Niezależna przy ul. Kopernika 4 w Częstochowie.