Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

11.01.2014 Pierwsze postępy akcji renowacyjnej
11.01.2014 Pierwsze postępy akcji renowacyjnej

Miło zaprezentować nam pierwsze efekty akcji renowacyjnej obejmującej groby żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego z lat 1918-1939, którą możemy przeprowadzić dzięki Państwa hojności wykazanej podczas naszej kwesty, przeprowadzonej w dniach 1 i 2 listopada 2013 roku. Pierwsze prace miały rozpocząć się wiosną, jednak wobec dobrych warunków pogodowych spowodowanych spóźnianiem się zimy, pierwsze efekty w postaci gotowych dwóch tablic mamy już teraz. Przy czym zaznaczamy, że płyta sierżanta Mazurka umieszczona została tymczasowo, gdyż wiosną grób zostanie poddany gruntownej renowacji.