Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

09.02.2015 Wizja lokalna w Lublińcu - grób mjr. Ignacego Mądrego do likwidacji!
09.02.2015 Wizja lokalna w Lublińcu - grób mjr. Ignacego Mądrego do likwidacji!

Pod koniec stycznia, udaliśmy się do Lublińca celem zbadania stanu grobów żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty poległych 1 września 1939 roku oraz grobu mjr. Ignacego Mądrego, we wrześniu 1939 roku w stopniu kapitana, dowódcy kompanii gospodarczej lublinieckiego pułku. Niestety widok jaki zastaliśmy na miejscu, potwierdził niepokojące informacje jakie docierały do nas w ostatnich miesiącach. Groby poległych znajdujące się na cmentarzu wojskowym, są w złym stanie, plastikowe tabliczki przyklejone do betonowych płyt, w wielu przypadkach leżą bezładnie pod nimi, a część jest dodatkowo połamana. Taki stan trwa od dłuższego czasu. W o wiele gorszej sytuacji znajduje się grób mjr. Mądrego na cmentarzu parafialnym, bo został on przeznaczony do likwidacji! W czasie okupacji niemieckiej, mjr Mądry był m.in. oficerem sztabu Okręgu Śląskiego Armii Krajowej. Całą sytuację można określić mianem skandalicznej, dlatego zdumieniem napawa fakt braku opieki czy też zainteresowania ze strony lokalnych organizacji i społeczności zwłaszcza, że istnieje i funkcjonuje środowisko rodzin żołnierzy 74 Gpp…