Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa » Aktualności

05.06.2014 IV Święto Pułkowe 27 Pułku Piechoty
05.06.2014 IV Święto Pułkowe 27 Pułku Piechoty

W niedzielę 15 czerwca, zapraszamy na obchody IV Święta Pułkowego 27 Pułku Piechoty, które rozpoczną się o godz. 9.30 w kościele Św. Jakuba Apostoła w Częstochowie. Po mszy i wykładzie, który odbędzie się w Muzeum Częstochowskim, przewidziano pokazy wyszkolenia i sprzętu Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca na pl. Biegańskiego, prezentację uzbrojenia i wyposażenia piechoty Wojska Polskiego z 1939 roku oraz inne atrakcje. Organizatorami są: Ogólnopolski Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Oddział w Częstochowie oraz Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa im. por. Arkadiusza Ordyńskiego, przy wsparciu Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.

 

Program szczegółowy:

 

* O godzinie 9.30 w kościele pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła w Częstochowie

(pl. Biegańskiego) odprawiona zostanie Uroczysta Msza Święta "Za zabitych, zaginionych

i pomordowanych żołnierzy 27 Pułku Piechoty i 7 Dywizji Piechoty we wrześniu

i październiku 1939 roku"

 

* Po zakończeniu Mszy Świętej nastąpi przejście pod pomnik Pierwszego Marszałka Polski

Józefa Piłsudskiego (pl. Biegańskiego) i uroczyste złożenie wieńców oraz wiązanek kwiatów

 

* Bezpośrednio po złożeniu wieńców, w Muzeum Częstochowskim p. Adam Kurus wygłosi

wykład nt. "7 Dywizja Piechoty w obronie reduty częstochowskiej w 1939 roku"

 

* W godzinach od 11.00 do 17.00 na pl. Biegańskiego, Jednostka Wojskowa Komandosów

z Lublińca przedstawi działania pokazowe, szkoleniowe i promocyjne przeznaczone

dla mieszkańców miasta. Ponadto, na placu będą także obecne inne organizacje paramilitarne

w tym m.in. Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa, które zaprezentuje sprzęt

i wyposażenie piechoty Wojska Polskiego

z 1939 roku.

 

Zapraszamy!

 

IV Święto Pułkowe w zapowiedziach medialnych:

 

http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,48725,16150655,Juz_czwarty_raz_czestochowianie_beda_obchodzili_swieto.html

 

http://www.zycieczestochowy.pl/article/iv-swieto-pulkowe-27-pulku-piechoty

 

http://twoja-czestochowa.pl/post/details/1560/swieto-pulkowe

 

http://www.radiojura.com.pl/reduta-czestochowa-zaprasza-w-niedziele-15-06.html

 

http://www.cz.info.pl/informacje-2/12213-iv-swieto-pulkowe-27-pulku-piechoty