Projekty » Projekt "Wzgórze 296,6"

Opis i cele projektu "Wzgórze 296,6"

Opis i cele projektu "Wzgórze 296,6":

 

„Wzgórze 296,6” to samodzielny projekt Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa im. por. Arkadiusza Ordyńskiego, realizowany od kwietnia 2015 roku. Celem projektu jest, poprzez wykorzystanie walorów historyczno – krajobrazowych wzgórza 296,6 w Liszce Górnej, upamiętnienie i przybliżenie mieszkańcom miasta bohaterów i historii walk stoczonych przez 6 kompanię 27 Pułku Piechoty, dowodzoną przez por. Arkadiusza Ordyńskiego, w obronie umocnionego wzgórza 296,6 w dniu 2 września 1939 roku. Do dnia dzisiejszego, na wzgórzu 296,6 znajdują się trzy polskie schrony żelbetowe z 1939 roku: dwa schrony bojowe do ognia bocznego na 1 ciężki karabin maszynowy oraz jeden schron obserwacyjny. Na części wzgórza 296,6 zlokalizowany jest obecnie Cmentarz Komunalny przy ul. Radomskiej w Częstochowie, na terenie którego znajduje się jeden ze schronów bojowych. Drugi tego typu obiekt położony jest vis a vis cmentarza przy ul. Radomskiej prowadzącej do głównego wejścia i na parking przed cmentarzem. Trzeci – schron obserwacyjny – położony jest nieopodal na samym szczycie wzgórza 296,6. Wszystkie obiekty noszą liczne ślady ciężkich walk z 2 września 1939 roku, stanowiąc bezpośrednie świadectwo omawianych wydarzeń historycznych, a tym samym posiadając wysoki walor edukacyjny. Ponadto, celem projektu jest także popularyzacja historii bitwy stoczonej 2 września 1939 roku przez 7 Dywizję Piechoty w obronie ufortyfikowanej pozycji „Częstochowa”, której jednym z epizodów są właśnie omawiane wydarzenia na odcinku 6 kompanii 27 Pułku Piechoty. Ciężkie walki z oddziałami 1 Dywizji Pancernej i 14 Dywizji Piechoty z niemieckiego XVI Korpusu Armijnego oraz 4 i 46 Dywizji Piechoty z IV Korpusu Armijnego, prowadzone były przez cały dzień na wszystkich odcinkach obrony, od Kawich Gór i Kiedrzyna na północy, przez Grabówkę, Liszkę Górną, Kawodrzę Górną, Skorki, Kędory-Sabinów, aż po Błeszno, Bugaj, Słowik i Wrzosową na południu. Ostatecznie, obrona pozycji „Częstochowa” zakończyła się sukcesem 7 Dywizji Piechoty. Do późnego wieczora wszystkie natarcia przeciwnika – mającego kilkukrotną przewagę – na wszystkich odcinkach obrony zostały odparte.